#Bend it like Rosling.

Valet 2018 är ett faktum. Många tankar om stormar, högervindar, sandlådenivåer, utskällningar osv… Plus alla andra viktiga ord som sagts de senaste månaderna. För många går politiska debatter och svårtydda partiprogram förbi som en lätt bris eller en irriterande kastvind. Det är inte helt självklart att alla är på den kunskapsnivå som krävs för att…

Läs mer