Letar efter tid utan krav.

Reflektion är något som jag lärt mig hur det fungerar sedan jag fick min diagnos 2015. Ordet reflektera fanns inte i mitt ordförråd innan, innerbörden av ordet förstod jag förstås ännu mindre. Hur viktigt det är att reflektera och sätta av tid åt det, det är ju således som stjärnfysik i mitt huvud. Eller var.…

Läs mer